Sunday, May 16, 2021


İŞSİZLİK SİGORTASI ŞARTLARI


İşsizlik sigortası ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında çalışan tüm işçiler gerekli şartları sağladıkları zaman işsizlik maaşı alabilirler. Bu kapsam ile ilgili olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4. Maddesi, birinci fıkrası a bendi kapsamına dayalı olarak çalışanlar, yine aynı kanunun 20. Maddesi içeriğinde açıklananlar ve diğer kanunlar da ilgili şekilde belirtilenler bu kapsam dahilindedir. Bu neden ile işsizlik sigortası hesaplama sayesinde kendi istekleri ya da kusurları dışında işsiz kalanlar gerekli şartları sağlıyorsa ve süresi içinde başvuru yaparlarsa işsizlik maaşı almaya hak kazanabilirler. Elbette ki bu hakka sahip olmak için gerekli şartları sağlamanız gerekiyor.

İşsizlik Sigortası Ne Kadar

Öncelikli olarak belirtilen kanunlarda ki şartları taşıyan bir çalışan iseniz, işten çıkartılmanız yani iş sözleşmenizin bitiminden önce 120 gün boyunca primleriniz ödenmiş ve bu süre ve daha uzun süre çalışmış olmanız gerekmektedir. Ayrıca son 3 yıllık dönem içinde an az 600 gün boyunca işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması şarttır. Son dönemde yapılan bazı değişiklikler nedeni ile işinden farklı haklı sebepler ile istifa edenler, ihbar hariç olmak kaydı ile kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı talebinde de bulunabilirler. Bu yeni düzenleme ile işinizden haklı ya da haksız nedenler ile ayrıldığınızda da devletten işsizlik maaşı talebinde bulunmanız anlamına gelir.

İşsizlik Sigortası Başvuru

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan tüm işçiler işsizlik sigortasından yararlanabilirler. Ancak bu hakkı kullanabilmek amacı ile iş akdinin sona ermesini takiben işsizlik sigortası başvuru işlemlerinin 30 günlük süreç içinde yapılması şartı vardır. Yani işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İş-Kur’a yazılı bir şekilde başvuru yapılmaz ise bu haktan yararlanılması mümkün olmayacaktır. Yukarıda belirtilen şartların haricinde 1080 gün süre ile bir işyerinde sigortalı olarak çalışılması ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş olması durumunda ise 300 gün boyunca işçiye işsizlik maaşı ödemesi yapılacaktır.