Sunday, May 16, 2021


ÜCRETSİZ İZİN


Ücretsiz izin için gerekli şartlar, haklar ve çalışanlar için bilinmesi gereken ücretsiz izin hakkı detayları. İş kanunumuzda iş hakları açık ve net olarak belirlenmiştir. İş hukuku işçi ile işveren arasında iş akdi ile karşılıklı hükümleri kontrol eden bir yapıdadır. Bir çalışan işverene karşı sorumlu iken, işveren de aynı şekilde işçinin haklarına karşı saygılı olmak ve uygulamak ile yükümlüdür iş kanının ilgili maddelerinde düzenlemeler ile belirlenen ücretsiz izin açık ve net olarak görülmektedir. Her çalışan belirli şartlar altında bu iznini karşılıklı rıza ile kullanabilir. Bu izinler 4857 sayılı İŞ Kanunu 56 Madde ve 74 bentte belirtilmiştir. Bu izinler kanunen verilen haklardır. Ayrıca diğer ücretsiz izinler için karşılıklı rıza esas alınacaktır.

Örneğin işçi yıllık iznini başka bir şehirde kullanacak ise işveren ile anlaşma sağlayabilirse 4 gün yol izni kullanabilir. Bu hak kanun ile de belirtilmiştir ve bu işçinin ücretsiz izin hakları içinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra bayan işçilerde doğum sonrası kullanılan raporu bittikten sonra 6 ay süre ile yasal olarak izin hakkı bulunmaktadır. Yine aynı şekilde bayan işçiler dilerseler 6 ay boyunca ücretsiz olarak bu izinlerini kullanabilirler. İşverenler de bu izin talebini olumlu karşılamak ile yükümlüdürler. Yani bu tip izinlerde işverenin rızasına gerek yoktur. Bunların haricinde kalan diğer mazeret izinleri işverenin kendi rızası ile verilecektir.

Elbette ki işyerinde ki iş akışının doğru ve yasal bir şekilde yapılabilmesi de bir esastır. Bu neden ile çalışanlar her türlü ücretsiz izin kullanımlarını belirli bir şart ve şekil ile yapabilirler. İşçi, ücretsiz izin taleplerini işverene yazılı olarak süresinde vermek ile yükümlüdür. Ancak bu şekilde işleme alınabilecek ve izin süreci resmi olarak başlayacaktır. Kıdem tazminatında ise bu izinler tazminattan düşülerek çalışılan net gün hesaplanır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma durumu ise 10 günü aşmamış olan ücretsiz izinlerde söz konusu olacaktır.