Thursday, May 6, 2021


AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI KAÇ YILDIR


Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedir, cezanın infazı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişi kaç yıl yatar sorularının cevaplarını makalemizde bulabilirsiniz. Bulunduğumuz ülkede, idam olmadığı için, en büyük ceza müebbet hapis cezasıdır. Bu cezayı almanız durumunda, normal bir müebbet hapis cezası ise, 36 yıl hapis yattıktan sonra salıverileceksiniz. Ancak, yapılacak af veya düzenlemelerle ve içeride ki iyi halinize de bakılarak, erken çıkma şansınızda vardır.

Geçmişe baktığımız zaman, en fazla hapis yatanlar, ‘istisnalar hariç’ 21 yıl yatmıştır. Af veya şartlı tahliye yoluyla cezalarını tamamlamayan bu hükümlülerden farklı olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da vardır. Müebbet hapisten farklı olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, hiçbir şekilde aftan veya iyi halden yararlanamazlar ve ölene kadar hapse mahkum edilirler. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, idam cezasının kaldırılmasıyla birlikte getirilmiş ve idam cezasıyla eş değer bir ceza şeklidir.

Her ne kadar idam kadar ağır olmasa da, adından da anlaşılacağı gibi, ömrünüzün geriye kalan kısmını, hapishanelerde geçirmenize sebep olacaktır. Müebbet hapis cezası almayı gerektiren durumlara baktığımız zaman, bilerek ve isteyerek adam öldürme başta olmak üzere, yasa dışı suç örgütü kurup, devleti bölmeye ve devirmeye yönelik suçlar gelmektedir. Devlete direkt olarak yapılan eylemler sonucunda bu cezaya çarptırılabilirsiniz. Ayrıca dediğimiz gibi, farklı bir insanın, yaşama hakkını elinden almanızda, bu cezalara çarptırılmanıza sebep olacaktır.

Bununla birlikte, ağırlaştırılmış olan müebbet hapis cezası, normal koğuş düzeninden çok farklı olarak, hücre hapsinde geçirilmektedir. Cezalarını tamamlama umudu olmayan insanların, birde insanlardan uzak tutularak, hücreye mahkum edilmeleri durumu söz konusudur.