Thursday, May 6, 2021


ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ÖDEME


Çevre temizlik vergisi ödeme tüm konut sahibi ve işyeri sahibi kimselerden alınan bir vergi türüdür. Tüm söz konusu durumlardaki sahipler kendi belediyesine bu vergiyi ödemek zorundadır. Bina, apartman gibi yapıların da sahipleri bu vergiyi ödemekle mükelleftir. Söz konusu vergi çeşidi belediye sınırları içerisinde bulunan yapılardan alınmaktadır.

Sahip olduğum bina adına böyle bir vergi borcu çıktı. Vergi borcunun neden çıktığını, nasıl ödeneceği gibi bilgileri vergi hakkında yapmış olduğum araştırma sonucu elde ettim. Vergiyi ödemek zorunda olduğumu bina sahibi olduğumda anlamış oldum ancak nasıl ödeneceği konusunda yaptığım araştırmalar beni aydınlattı.

Ödeme şekilleri iki ayrı taksitten oluşmakta. Bu taksitlerin birincisi Mart, Nisan, Mayıs aylarında yapılmaktadır. İkinci taksitlerin ödenme zamanı ise Kasım ayında gerçekleşmekte. Ödeme şekilleri olarak ise yapmış olduğum ödeme niteliğiyle vergi dairesinden ilgili borç için ödemeyi gerçekleştirdim.

Bu çevre ve temizlik vergisinin tutarları konusunda yaptığım araştırmalara göre bu tutarlar su tüketim miktarı esas alınmaktadır. Bu su tüketim miktarlarına göre büyükşehir belediyelerine 24 kuruş diğer belediyelere ise metreküp başına olmak şartıyla 19 kuruş olarak hesaplama yapılıyor. Bu hesaplamaları kendi vergimde de hesapladığımda doğru sonuçları elde ettim. Ödeme şekilleri, verginin hesaplanma ve tasarlanma süreci bu şekilde. Aynı zamanda detay olarak genel ve özel il idareleri, üniversiteler, yardım kuruluşları gibi yerler bu vergiden muaf durumdadır.

Çevre temizlik vergisi beyannemesi senelik olarak doldurulmakta ve şirketler ile şahıslar çtv sorgulama işlemini belediyelerden yapabilmektedirler.