Thursday, May 6, 2021


GİB GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


Kısaca GİB olarak telaffuz ettiğimiz Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki vergi düzenlemeleri ve tahsilini gerçekleştiren kurumdur. Diğer adıyla vergi dairesi olarak bildiğimiz gelir idaresi, vergiler hakkında yapılan tüm düzenlemeler üst kurum tarafından yapılır ve vergi toplama işlemler igelir idaresine bağlı bulunan vergi daireleri aracılığı ile yürütülmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kişi ve kurumların tabi oldukları vergi dilimlerini belirlemek ve hangi tür vergilerin oranlarının ne kadar olacağını düzenleme işlemlerini gerçekleştirir ve vergi müfettişleri aracılığı ile bu eylemlerin tatbikini inceler. Kazançlar üzerinden alınan vergiler olduğu gibi emlak vergileri gibi taşınmaz vergileri de yine gelir idaresi başkanlığının ilgi alanına girmektedir.

Gelir ve gider düzenlemesi ve cari açık konularında tüm bilgiler bu kurum tarafından sağlanmakta ve açıklanmaktadır. Motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi, şahıs şirketi vergi oranları, vergi mükellefi olmanın şartları gibi bir çok farklı birimi bulunan gelir idaresi başkanlığının merkezi Ankara’dadır. Tüm illerde ve ilçelerde ise bağlı vergi daireleri ile birimler bulunmaktadır.

Vergi toplama GİB’in asli görevi olduğu gibi toplanan vergilerin hangi kalemler için nerelere aktarıldığı da yine bu kurum tarafından açıklanmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı iletişim, adres ve telefon bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya / ANKARA

Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara
Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara

Tel +90 312 415 30 00
+90 312 415 29 00
Faks +90 312 415 28 21-22