Thursday, May 6, 2021


SGK DOĞUM İZNİ HESAPLAMA


Çalışan kadınların doğum izni süreleri ve sgk doğum izni süresi hesaplama hakkında ayrıntılı bilgiler. İş dünyasında bulunan kadınların annelik süreçleri göz önüne alınarak doğum öncesi ve doğum sonrasında bazı yasal hakları kullanma süreçleri bulunur. Tüm çalışan bayanlar sigortalı iş ya da devlet memuru, gebelik süreçlerinde yasal olarak 8+8 olmak kaydı ile toplamda 16 hafta doğum izni kullanabilirler. Bu izin aynı zamanda gebelik sürecinin sorunlu olmaması durumunda doğuma 3 hafta kalana kadar çalışarak, artan 3 haftayı doğum sonrasında kullanılacak olan 8 haftaya ilave edebilirler. Ancak bunun için doktorlarından rapor alarak işyerlerine bunu bildirmek ile yükümlüdürler. Bu rapor genellikle gebeliğin 35. Haftasında alınmalı ve “37. Haftalık gebelik sürecine kadar çalışmasında bir sakınca yoktur” şeklinde bir ifade içermelidir.

Bu yasal süreçler gebeliğin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin birden fazla bebek bekleyen anne adayları için 8 hafta süreli olan doğum öncesi doğum izni hesaplama 10 haftaya çıkartılabilir. Bazı durumlarda ise gebelik riskli görülebilir. Bu şekilde bir izin alınacak ise doğum uzmanının yazılı raporu ile işyerine verilmesi gerekmektedir. Bu rapor, gebe işçiler için izin kullanımında yeterli görülmektedir. Ayrıca bazı işler için de anne adayının çalışmasında sakınca görülebilir. Bu tarz durumlarda da yine doktor raporunda iş için uygun olmadığını içeren bir ifade yer alması yeterli olacaktır.

Bazı durumlarda ise ağır bir iş söz konusu olabilir. Bu tarz işlerde bir hekim raporu alınarak daha hafif uygun bir işte anne adayının çalışması sağlanabilir. Bu şekilde bir durum söz konusu olduğunda kişinin aldığı maaşta da bir indirim ya da değişim söz konusu olmayacaktır. Kanuni olarak yasal hakların haricinde gebenin isteği veya gerek görülmesi durumunda 16 haftalık iznin tamamlanmasından sonra ya da birden fazla bebek beklenmesi durumunda 18 hafta sgk doğum izni alan kadınların bu izinleri yıllık ücretli izinlerinde dikkate alınmaz. Ayrıca 1,5 yaşına kadar doğan çocuğun emzirilebilmesi için günde toplam 1,5 saat süt izni yasal olarak kullanılabilir. Bu sürenin kullanım şekli işçinin kendisi tarafından belirlenebilir.